NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CỤC DÂN QUÂN TỰ VỆ (12/2/1947 - 12/2/2023) VÀ 88 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ VIỆT NAM (28/3/1935 - 28/3/2023). Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Bảng lương Quân đội, Công an từ ngày 01/7/2020 (Chính thức)

Bảng lương Quân đội, Công an từ ngày 01/7/2020 (Chính thức)

  Bảng lương Quân đội, Công an từ ngày 01/7/2020 (Chính thức)


  Xin chú ý đợi vài giây để tải file phía dưới :  Theo Thukyluat
  Nội dung chính

   Tin mới