TIN MỚI

recent

LAN TỎA NIỀM TIN YÊU VỚI ĐẢNG | Dân quân tự vệ online

LAN TỎA NIỀM TIN YÊU VỚI ĐẢNG

     Tại cuộc họp cuối năm ở khu dân cư, một cựu chiến binh gần 70 năm tuổi Đảng, phát biểu với giọng hồ hởi: “Mừng lắm bà con ạ! Đảng ta đã và đang xốc lại đội ngũ từ Trung ương đến cơ sở, tăng cường đoàn kết, thống nhất, đặc biệt là kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân. Uy tín, vị thế của Đảng do vậy ngày càng được nâng cao; ý Đảng thêm hợp lòng dân”.
Đó cũng là tình cảm, niềm tin yêu với Đảng, niềm hân hoan của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong những ngày đầu năm mới 2020, trong dịp hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng. Đặc biệt, những ngày qua, chúng ta liên tục đón nhận tin vui về những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, tăng cường đối ngoại, nâng cao uy tín và vị thế của đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước, như khẳng định của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 30-12-2019: “Vận nước đang lên!”.
Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN


Không vui sao được khi đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt; quốc phòng, an ninh của đất nước và môi trường hòa bình, ổn định được giữ vững. Việt Nam là điểm đến hấp dẫn, thân thiện, an toàn của các nhà đầu tư và bạn bè quốc tế. Có được những thành tựu mang ý nghĩa lịch sử đó, yếu tố quan trọng là Đảng ta luôn nghiêm túc tự chỉnh đốn, chỉ rõ khuyết điểm và kiên quyết khắc phục; đồng thời nhận thức sâu sắc vai trò to lớn của nhân dân, thường xuyên chăm lo đời sống của nhân dân, xây dựng và củng cố mối liên hệ gắn bó máu thịt với nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, lãnh đạo cách mạng vượt qua mọi cam go, thử thách, giành thắng lợi.

Thiết nghĩ, đối với mỗi đảng viên và tổ chức đảng, việc xây dựng, củng cố, tạo lan tỏa niềm tin của nhân dân với Đảng không chỉ là trách nhiệm, mà còn là nghĩa vụ thiêng liêng, để không sa vào “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; không vì chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm, vật chất tầm thường… mà làm xấu đi hình ảnh, phẩm chất của người cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, không để tình trạng cán bộ, đảng viên xa rời quần chúng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, làm mất niềm tin của nhân dân, đồng thời là nguyên cớ để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng chống phá, xuyên tạc, hạ thấp vai trò lãnh đạo và uy tín của Đảng. Cùng với đó, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần thấy rõ những thành tựu vượt bậc, những đổi thay to lớn của đất nước, để thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước và công cuộc đổi mới; chung sức, đồng lòng dựng xây đất nước, quê hương ngày thêm giàu đẹp.

Công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới với nhiều thuận lợi và thách thức đan xen, đòi hỏi chúng ta càng phải tăng cường sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc; củng cố, tăng cường quan hệ gắn bó máu thịt Đảng với dân; phát huy năng lực đổi mới, sáng tạo. Hơn lúc nào hết, bài học về sức mạnh, niềm tin của nhân dân càng mang tính thời sự và có ý nghĩa sống còn đối với mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức đảng và toàn Đảng, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII): “Cần khẳng định, ta làm hợp lòng dân thì dân tin và chế độ ta còn, Đảng ta còn. Ngược lại, nếu làm cái gì trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả”.

NGUYỄN HỒNG SÁNG/www.qdnd.vn
LAN TỎA NIỀM TIN YÊU VỚI ĐẢNG | Dân quân tự vệ online Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 1/02/2020 Rating: 5
Bản quyền thuộc về Dân quân tự vệ Việt Nam online ! © 2018
Phát triển bởi DQTV

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.