TIN MỚI

recent

Sách Ảnh Quốc Phòng Việt Nam xem trực tuyến.

Sách Ảnh Quốc Phòng Việt Nam xem trực tuyến.

Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xuất bản sách ảnh Quốc phòng Việt Nam 2019, nhằm giới thiệu, minh họa những nội dung cơ bản đã được trình bày trong sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019; tuyên truyền bằng hình ảnh về chủ trương, đường lối, quan điểm quốc phòng, quân sự, chính sách quốc phòng của Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng cho các cấp, các ngành, cán bộ, chiến sĩ toàn quân và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên; công khai minh bạch về quốc phòng, chính sách quốc phòng và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa với các nước trên thế giới. Đồng thời, giới thiệu những hình ảnh về lịch sử hình thành, phát triển của nền quốc phòng, quân sự Việt Nam; quan hệ hữu nghị, hợp tác của Quân đội nhân dân Việt Nam với quân đội, lực lượng vũ trang các nước trên thế giới trong xu thế hội nhập quốc tế, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích của nhau, vì hòa bình, hợp tác và phát triển.


Xin chú ý đợi vài giây để tải file phía dưới :

Sách Ảnh Quốc Phòng Việt Nam xem trực tuyến. Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 12/20/2019 Rating: 5
Bản quyền thuộc về Dân quân tự vệ Việt Nam online ! © 2018
Phát triển bởi DQTV

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.