TIN MỚI

recent

Nhìn lại công tác quân sự, quốc phòng năm 2019 | Dân quân tự vệ online

Nhìn lại công tác quân sự, quốc phòng năm 2019

         Năm 2019, Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ Quốc phòng (BQP) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân triển khai hiệu quả toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP), góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Các nhiệm vụ, như: Tham mưu chiến lược về QS, QP; nâng cao chất lượng công tác quân sự địa phương, chất lượng công tác huấn luyện, SSCĐ; nhiệm vụ bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, cứu hộ, cứu nạn... đều được thực hiện tốt. Qua theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, Báo Quân đội nhân dân phản ánh một số bài học, kinh nghiệm để các đơn vị tham khảo.

Bài 1: Tạo chuyển biến mạnh trong công tác tham mưu, huấn luyện, xây dựng thế trận quốc phòng

Tham mưu, huấn luyện, đào tạo là nhiệm vụ trọng yếu trong công tác QS, QP mà tất cả cơ quan, đơn vị, địa phương đều phải tập trung thực hiện tốt. Năm 2019, với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, sự vào cuộc của lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương, công tác tham mưu, huấn luyện đào tạo trong toàn quân có chuyển biến rõ nét. Bộ đội thường trực duy trì nghiêm các chế độ trực SSCĐ, không ngừng nâng cao trình độ tác chiến; dân quân tự vệ, dự bị động viên được củng cố, từng bước đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng, thế trận quốc phòng vững chắc.

Tham mưu đúng, huấn luyện tốt

Năm 2019, trước bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, có nhiều khó khăn, thách thức đặt ra, nhưng QUTƯ, BQP, cấp ủy, chỉ huy và đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì trong toàn quân luôn đoàn kết, tích cực, chủ động bám sát thực tiễn, đề cao trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ các mặt công tác QP, QS. Nổi bật là QUTƯ, BQP, đã chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời, nhạy bén, hiệu quả các tình huống về QS, QP, không để bị động bất ngờ về chiến lược. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, nắm chắc tình hình, kịp thời xử trí các tình huống. Trong năm 2019, cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt “ba khâu đột phá” về tổ chức biên chế; huấn luyện, giáo dục đào tạo; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và cải cách hành chính mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X đã xác định.

Bộ đội Sư đoàn 312 và xe tăng Lữ đoàn 202, Quân đoàn 1 luyện tập hiệp đồng chiến đấu.Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, toàn quân tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, đáp ứng yêu cầu và điều kiện tác chiến mới. Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của QUTƯ, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chú trọng công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức, kiểm tra huấn luyện chặt chẽ theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, lấy thực hành là chính. Công tác huấn luyện ở các cơ quan, đơn vị cơ sở thuộc các quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng… bảo đảm sát đối tượng, phương án, địa bàn và thực tế chiến đấu. Qua khảo sát tại các đơn vị: Quân đoàn 1, 2, 4; các Quân khu 3, 5, 9, các quân chủng, binh chủng như: Phòng không-Không quân, Hải quân, Tăng thiết giáp, Pháo binh, Đặc công... cho thấy các đơn vị đã chỉ đạo tốt việc gắn kết chặt chẽ giữa huấn luyện cơ bản với luyện tập, diễn tập hiệp đồng quân, binh chủng, diễn tập đối kháng, rèn luyện thể lực. Ở Quân đoàn 1, công tác huấn luyện theo nhiệm vụ, theo tình huống được triển khai rộng khắp và thu được kết quả tích cực. Sau từng đợt huấn luyện, chỉ huy các đơn vị và bộ đội đã biết cách xử trí các tình huống nảy sinh trong thực tiễn, không bị lúng túng trước các tình huống phức tạp, chính vì vậy ở các đơn vị của Quân đoàn 1, ý thức chấp hành kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng huấn luyện không ngừng được nâng cao, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ thể hiện rõ nét. Các đơn vị trong toàn quân cũng đã đẩy mạnh việc huấn luyện cán bộ. Năm 2019 đã tổ chức hơn 3.500 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho hơn 22,2 vạn lượt cán bộ; đồng thời tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào huấn luyện, diễn tập ở tất cả các cấp.

Hệ thống học viện, nhà trường trong quân đội tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chiến lược phát triển giáo dục-đào tạo (GD&ĐT) trong quân đội giai đoạn 2016-2020. Tích cực đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và liên thông; đẩy mạnh hoạt động đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, giảng viên; bước đầu triển khai có hiệu quả đề án đầu tư theo mô hình “Nhà trường thông minh, tiếp cận cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0” trong lĩnh vực GD&ĐT. Trong năm, các cơ quan chức năng đã tham mưu với Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 22/2019/TT-BQP ngày 18-3-2019 quy định và hướng dẫn công tác tuyển sinh vào các trường quân đội và thông tư về ban hành chương trình khung giáo dục đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp góp phần tích cực vào nâng cao chất lượng GD&ĐT trong quân đội.

Song song với việc duy trì nghiêm các chế độ huấn luyện, SSCĐ, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD), "mẫu mực, tiêu biểu". Trong năm, BQP đã chỉ đạo sơ kết việc xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” để nhân rộng trong toàn quân; đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cơ chế quản lý tài chính mới; tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng…

Đẩy mạnh xây dựng khu vực phòng thủ

Quán triệt Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị, khóa X, các cơ quan, đơn vị, nhất là cơ quan quân sự địa phương các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các lực lượng đẩy mạnh xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh, thành phố đi vào chiều sâu, ngày càng vững chắc. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng; đồng thời, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (QPAN) cho các đối tượng, tập trung vào đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, ngành trong hệ thống chính trị, tổ chức doanh nghiệp; cán bộ quản lý cơ quan truyền thông, báo chí; học sinh, sinh viên và chức sắc, chức việc các tôn giáo. Toàn quốc đã tiến hành giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QPAN cho gần 40,4 vạn lượt cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và chức sắc, chức việc các tôn giáo. Các địa phương đã hoàn thành việc quy hoạch thế bố trí quốc phòng, tích cực xây dựng các căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần trong KVPT. Hệ thống công trình quân sự trong KVPT cũng được đầu tư, từng bước hình thành thế liên hoàn giữa các khu vực, các vùng miền. Thế trận phòng không nhân dân được củng cố, kết hợp với thế trận phòng không của bộ đội chủ lực, tạo thành thế trận phòng không quốc gia vững chắc.

Việc kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế được triển khai chặt chẽ, hiệu quả, nhất là trên các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng chiến lược trọng điểm của đất nước. Các đơn vị quân đội thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên từng địa bàn và cả nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ QS, QP năm 2019 vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm cần phải khắc phục triệt để thời gian tới. Đó là công tác nghiên cứu, dự báo, đánh giá tình hình có nội dung chưa kịp thời; việc quản lý kỷ luật ở một số cơ quan, đơn vị, nhất là ở đơn vị cấp chiến thuật còn chưa chặt chẽ, còn để xảy ra một số vụ việc vi phạm kỷ luật đến mức phải xử lý. Nguyên nhân là do công tác giáo dục, quản lý tư tưởng, quản lý chính trị nội bộ ở một số cơ quan, đơn vị còn lỏng lẻo, cán bộ chưa theo sát chiến sĩ, không kịp thời phát hiện các vấn đề nảy sinh ở đơn vị, hoặc khi phát hiện thì lại không có biện pháp xử lý kịp thời nên để xảy ra vụ việc. Trong nâng cao chất lượng huấn luyện có nội dung còn hạn chế, còn xảy ra mất an toàn trong huấn luyện và mất an toàn giao thông. Công tác tuyển quân vẫn có những bất cập, nên tỷ lệ bù đổi vẫn còn. Ở một số địa phương đã xuất hiện hiện tượng tiêu cực trong tuyển quân, đó là do công tác sơ tuyển ở cơ sở làm chưa nghiêm, chưa thể hiện được rõ tính công khai, công bằng, dân chủ trong công tác tuyển quân...

Năm 2020, đất nước ta có nhiều sự kiện quan trọng và ngày kỷ niệm có ý nghĩa chính trị trọng đại; là năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc tiếp tục đặt ra yêu cầu mới. Trước tình hình đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu toàn quân cần quán triệt sâu sắc, thực hiện hiệu quả Nghị quyết lãnh đạo năm 2020 của QUTƯ; trong đó chủ động, nhạy bén nắm, dự báo sớm và đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý thắng lợi các tình huống QS, QP, không để bị động bất ngờ; chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện cho các lực lượng đáp ứng yêu cầu tác chiến trong điều kiện mới. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và các địa bàn trọng điểm, chiến lược; bảo đảm an toàn hoạt động kinh tế biển; sẵn sàng xử lý thắng lợi các tình huống; tích cực tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, xử lý sự cố môi trường… Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ QS, QP, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Bài và ảnh: LÊ DUY HỒNG/qdnd.vn

(còn nữa)
Nhìn lại công tác quân sự, quốc phòng năm 2019 | Dân quân tự vệ online Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 12/28/2019 Rating: 5
Bản quyền thuộc về Dân quân tự vệ Việt Nam online ! © 2018
Phát triển bởi DQTV

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.