Trở thành Quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) phục vụ lâu dài trong Quân đội là ước mơ của không ít thanh niên trẻ đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nhưng làm thế nào để từ lính nghĩa vụ trở thành QNCN là điều không phải ai cũng biết.