Tôi là công dân thường trú tại Nghệ An, đang làm việc tại doanh nghiệp ngoài nhà nước ở Thành phố Hồ Chí Minh, mà tôi mới nhận lệnh gọi khám Nghĩa vụ quân sự. Vậy cho hỏi khi về quê khám Nghĩa vụ quân sự như vậy tôi có được hưởng chế độ gì không?