Trong thời gian qua rất nhiều đồng chí có phản ánh người dân thường hay nhầm lẫn giữa lực lượng Dân quân tự vệ và Lực lượng Bảo vệ dân phố. Để hiểu rõ giữa 2 lực lượng này mời bạn đọc tham khảo nội dung sau: