Một vật thể lạ có hình cầu vừa được người dân Tuyên Quang phát hiện tại khu rừng phòng hộ thuộc huyện Na Hang.