Phát huy truyền thống “Dạy tốt, học tốt, đánh thắng”, những năm qua, Trường Quân sự tỉnh không ngừng sáng tạo, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu. Nổi bật là phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, rèn nghiêm” đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nhà trường chính quy, mẫu mực, phát triển toàn diện cả về quy mô, đối tượng và chất lượng.