TIN MỚI

recent

Trường Quân sự tỉnh Hà Giang nâng cao chất lượng đào tạo

Trường Quân sự tỉnh Hà Giang nâng cao chất lượng đào tạo
Phát huy truyền thống “Dạy tốt, học tốt, đánh thắng”, những năm qua, Trường Quân sự tỉnh không ngừng sáng tạo, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu. Nổi bật là phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, rèn nghiêm” đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nhà trường chính quy, mẫu mực, phát triển toàn diện cả về quy mô, đối tượng và chất lượng.
Huấn luyện bắn súng tiểu liên AK trong trường bắn ảo.


Với phương châm: Ðội ngũ giáo viên là lực lượng nòng cốt, có ý nghĩa quyết định chất lượng giáo dục đào tạo; nhận thức rõ điều đó, Ðảng ủy nhà trường đã tập trung lãnh, chỉ đạo và coi trọng xây dựng đội ngũ giáo viên có cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, an tâm gắn bó với nhà trường. Hàng năm, chủ động phân công và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ tại các trường quân sự của Quân khu 2, Bộ Quốc phòng và tham gia các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ các cấp để rút kinh nghiệm trong thực tiễn giảng dạy.
Để nâng cao chất lượng dạy và học, phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, rèn nghiêm” trong toàn trường đã khơi dậy cho đội ngũ giáo viên tinh thần “Tất cả để nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo”; học viên đã thực sự chủ động trong học tập, các mô hình “Ðôi bạn học tập”, “Tổ phương pháp” đã phát huy tốt tác dụng. Ða số học viên sau các khóa tốt nghiệp về công tác tại địa phương đã làm tốt công tác tham mưu và tổ chức thực hiện công tác quân sự - quốc phòng ở cơ sở.
Trong quá trình đào tạo, huấn luyện; nhà trường luôn kết hợp chặt chẽ giữa dạy học và xây dựng nền nếp chính quy, duy trì kỷ luật; thực hiện nguyên tắc “Dạy thực chất, học thực chất, kiểm tra đánh giá thực chất”. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên được thực hiện thường xuyên; Ðảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức, tư tưởng đến hành động. Nhiều cán bộ, giáo viên có cách làm hay sáng tạo, tích cực nghiên cứu, thường xuyên cập nhật các nội dung thông tin mới, làm phong phú bài giảng.
Với những thành tích đạt được, 5 năm liền, Trường Quân sự tỉnh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ; Ðảng bộ Trường Quân sự được công nhận đạt trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trên 90% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Bài, ảnh: Thanh Sơn
Báo Hà Giang
Trường Quân sự tỉnh Hà Giang nâng cao chất lượng đào tạo Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 11/29/2019 Rating: 5
Bản quyền thuộc về Dân quân tự vệ Việt Nam online ! © 2018
Phát triển bởi DQTV

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.