TIN MỚI

recent

Toàn văn Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) được Quốc Hội thông qua chiều ngày 22/11/2019

Toàn văn Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) được Quốc Hội thông qua chiều ngày 22/11/2019

Ngày 22-11, với tỷ lệ tán thành cao (91,72% tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi). Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2020.

Luật gồm 8 chương, 50 điều, quy định về nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ; vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc, tổ chức, hoạt động, chế độ, chính sách và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với Dân quân tự vệ.
Về vị trí, chức năng của Dân quân tự vệ, Luật quy định: Dân quân tự vệ là thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân; là lực lượng bảo vệ Đảng, chính quyền, tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của cơ quan, tổ chức ở địa phương, cơ sở; làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở địa phương, cơ sở khi có chiến tranh.
Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Dân quân tự vệ là: Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự quản lý thống nhất của Chính phủ, trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, người đứng đầu cơ quan, tổ chức; sự chỉ huy cao nhất của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; sự chỉ huy của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, người chỉ huy đơn vị quân đội.
Trước khi biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo luật, các đại biểu Quốc hội đã thông qua Điều 5 về nhiệm vụ của Dân quân tự vệ; Điều 15 về tổ chức Dân quân tự vệ đều với 91,72% đại biểu tán thành.

Xin chú ý đợi vài giây để tải file phía dưới :


Toàn văn Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) được Quốc Hội thông qua chiều ngày 22/11/2019 Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 5:25 PM Rating: 5
Bản quyền thuộc về Dân quân tự vệ Việt Nam online ! © 2018
Phát triển bởi DQTV

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.