Để hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, những năm qua, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh luôn quan tâm chỉ đạo Bộ Tư lệnh Thành phố và các quận, huyện đầu tư xây dựng, củng cố lực lượng dân quân thường trực trên địa bàn vững mạnh, đảm bảo cho lực lượng này luôn đóng vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.