Nghĩa vụ quân sự là gì? Nghĩa vụ công an là gì? Nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an có khác nhau gì không? Thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bao lâu và trường hợp nào được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự...