Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn ngày càng vững mạnh, đảm bảo yêu cầu về số lượng và chất lượng…