Thời gian qua, ngoài thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh còn sẵn sàng giúp dân, chính quyền địa phương khi có yêu cầu, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tô đậm thêm ý nghĩa tình quân dân.