TIN MỚI

recent

Chương trình phiên họp Quốc hội ngày 22 tháng 11 năm 2019

Chương trình phiên họp Quốc hội ngày 22 tháng 11 năm 2019

Buổi sáng:
Đoàn Chủ tịch:
- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (điều hành nội dung 2)
- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng
- Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển (điều hành nội dung 1)

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Ban Công tác đại biểu:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Chủ Phan Xuân Dũng (nội dung 1)

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (nội dung 1)

Trưởng ban Trần Văn Túy (nội dung 2)

Hoàng Thanh Tùng

NỘI DUNG
Nội dung 1:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Nội dung 2: Công tác nhân sự

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban công tác đại biểu Trần Văn Túy trình bày Tờ trình đề nghị miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV.

- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021.

- Thảo luận ở Đoàn về:

+ Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV.

+ Phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021.

Buổi chiều:
Đoàn Chủ tịch:
- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (điều hành nội dung 4)

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng

- Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu (điều hành nội dung 1)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ (điều hành nội dung 2,3)

Ủy ban Pháp luật:

Ủy ban Quốc phòng và An ninh:

Ban Công tác đại biểu:

Tổng Thư ký Quốc hội:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Chủ nhiệm Nguyễn Khắc Định (nội dung 1)

Chủ nhiệm Võ Trọng Việt (nội dung 2, 3)

Trưởng ban Trần Văn Túy (nội dung 4)

Nguyễn Hạnh Phúc (nội dung 4)

Hoàng Thanh Tùng (nội dung 1,2,3)

NỘI DUNG

Nội dung 1:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

- Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Nội dung 2:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi).

- Biểu quyết thông qua Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi).

Nội dung 3:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

- Biểu quyết thông qua Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Nội dung 4: Công tác nhân sự

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban công tác đại biểu Trần Văn Túy báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV; phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021.

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV (nếu có).

- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 (nếu có).

- Người được miễn nhiệm phát biểu ý kiến (nếu có).

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban công tác đại biểu Trần Văn Túy trình bày Tờ trình của Chủ tịch Quốc hội về dự kiến danh sách thành viên Ban kiểm phiếu.

- Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách thành viên Ban kiểm phiếu bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

- Trưởng Ban kiểm phiếu phổ biến thể lệ bỏ phiếu.

- Quốc hội miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV; phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

(Quốc hội nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc)

- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV; phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021.

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV.

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021./.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội
Chương trình phiên họp Quốc hội ngày 22 tháng 11 năm 2019 Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 8:07 AM Rating: 5
Bản quyền thuộc về Dân quân tự vệ Việt Nam online ! © 2018
Phát triển bởi DQTV

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.