Từ đêm 3/11 đến hết ngày 5/11, trên các sông từ Quảng Nam đến Ninh Thuận có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Ngãi đến Bắc Phú Yên và Khánh Hòa có khả năng ở mức báo động 2 - báo động 3, có nơi trên báo động 3.