Theo quy định của pháp luật hiện hành thì những người bị xử phạt vi phạm hành chính về việc không khám tuyển Nghĩa vụ quân sự có bắt buộc phải đi khám tuyển tiếp không?