Ngày 27 tháng 11, Trường Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tốt nghiệp Khóa đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở khóa VIII (2018-2019). Đến dự có Đại tá Nguyễn Văn Hoàng, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố.