Mặc dù là xã diện đặc biệt khó khăn nhưng từ đầu năm 2019, khi thành lập Tiểu đội dân quân thường trực (DQTT) đến nay, Đảng ủy, UBND xã Đắc Phơi, huyện Lắc (Đắc Lắc) luôn quan tâm đặc biệt, tạo điều kiện thuận lợi nhất để DQTT huấn luyện, trực SSCĐ, bảo vệ trị an. Trong sinh hoạt hằng ngày, để bảo đảm tốt hậu cần cho Tiểu đội DQTT, UBND xã đã dành quỹ đất hơn 4.000m2 cho tiểu đội làm khu tăng gia sản xuất (TGSX).