Video Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến trao đổi về Dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)