Tham gia nhập ngũ để thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng, vẻ vang của mỗi công dân. Tuy nhiên, bên cạnh những nam thanh niên sẵn sàng xung phong lên đường bảo vệ Tổ quốc vẫn còn có những người tìm mọi cách để trì hoãn, trốn tránh. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính, nghiêm trọng hơn còn bị xử lý hình sự theo quy định.