TP.HCM thực hiện giao quân có trình độ học vấn tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp đạt tỷ lệ từ 35% trở lên; sức khỏe loại 1, 2 đạt tỷ lệ từ 70% trở lên…