• Hotline: 0905.317.550
Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Thừa Thiên Huế quan tâm phát triển đảng trong lực lượng dân quân, tự vệ

Công tác phát triển đảng trong lực lượng DQTV trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được làm tốt đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, giữ vững ổn định chính trị...

  Thừa Thiên Huế quan tâm phát triển đảng trong lực lượng dân quân, tự vệ

  Công tác phát triển đảng trong lực lượng DQTV trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được làm tốt đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, giữ vững ổn định chính trị...
  Công tác phát triển đảng trong lực lượng DQTV
   luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp ở tỉnh Thừa Thiên Huế quan tâm. (Ảnh: PA)
  Xác định dân quân, tự vệ (DQTV) là lực lượng chiến lược trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì vậy thời gian qua, công tác phát triển đảng trong lực lượng này luôn được các cấp ủy, chính quyền các cấp ở tỉnh Thừa Thiên Huế quan tâm thực hiện. Thông qua công tác bồi dưỡng, kết nạp, số lượng, chất lượng đảng viên trong lực lượng DQTV ngày càng được nâng lên. Theo đó, trên tinh thần các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với lực lượng DQTV và dự bị động viên trong tình hình mới; công tác phát triển đảng trong lực lượng DQTV luôn được cấp ủy các cấp đặc biệt quan tâm.
  Huyện Nam Đông là một trong những địa phương có lực lượng DQTV đông trên địa bàn toàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Thời gian qua, việc phát triển đảng trong lực lượng DQTV luôn được Ðảng ủy Quân sự huyện, Huyện ủy Nam Đông quan tâm đúng mức. Hàng năm, căn cứ vào các chỉ tiêu mà Ðại hội Ðảng bộ huyện đề ra, Ðảng ủy Quân sự huyện tham mưu cho Huyện ủy các nội dung về công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Ðảng trong lực lượng DQTV cũng như nâng cao chất lượng đội ngũ này. Cùng với đó, Ðảng ủy Quân sự huyện cũng xác định việc phát triển đảng, kết nạp đảng viên là một trong những tiêu chí quan trọng để phân loại, đánh giá xã, thị trấn có vững mạnh về quốc phòng hay không. Do vậy, nhận thức trách nhiệm của cấp ủy địa phương đối với công tác kết nạp đảng ngày càng được chú trọng. Kết quả, đến giữa năm 2019, đảng viên trong lực lượng DQTV của huyện Nam Đông đã đạt 32,9%.
  Lực lượng DQTV Thừa Thiên Huế tham gia xây dựng nông thôn mới. (Ảnh: PA)
  Tìm hiểu được biết, cùng với Nam Đông, tại các huyện, thị xã, thành phố còn lại ở Thừa Thiên Huế, công tác phát triển đảng viên trong lực lượng DQTV cũng luôn được thực hiện có hiệu quả theo hướng bảo đảm cả số lượng và chất lượng. Các cấp ủy đặc biệt quan tâm đến công tác tạo nguồn. Cơ quan quân sự xã, huyện còn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyển chọn, kết nạp dân quân, ưu tiên đối tượng là bộ đội đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, thanh niên tốt nghiệp cao đẳng, đại học. Đây là cơ sở để các địa phương tạo nguồn phát triển trong DQTV.
  Đồng thời, thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các đợt huấn luyện, tuần tra giữ gìn an ninh trật tự địa bàn; giúp người dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; tham gia công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của địa phương... cũng là cơ sở thực tiễn để phát hiện, giới thiệu những cán bộ, chiến sĩ DQTV ưu tú tạo nguồn phát triển đảng. Trên cơ sở đó, cử tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Ðảng, nếu rèn luyện tốt sẽ sớm được kết nạp vào Ðảng. Nhờ vậy, hàng năm, tỷ lệ kết nạp đảng trong lực lượng DQTV của tỉnh Thừa Thiên Huế đều đạt so với kế hoạch đề ra. Chỉ tính trong năm 2018 và 9 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh đã có gần 600 lượt cán bộ, chiến sĩ DQTV được vinh dự kết nạp vào Đảng.
  Đồng chí Trần Hoàng Tâm, DQTV xã Điền Hải, huyện Phong Điền chia sẻ: “Sau hơn 1 năm được kết nạp vào Đảng, tôi tự thấy mình cần có trách nhiệm nhiều hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ để vừa hoàn thiện bản thân vừa xứng đáng với cương vị, chức trách người đảng viên”.
  Hiện 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đều đã có chi bộ quân sự. Tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV đã đạt gần 30%. Nhờ vậy, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với DQTV được tăng cường toàn diện, góp phần xây dựng thực lực chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh. Số chi, đảng bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh năm sau cao hơn năm trước. Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt từ 97 - 99%. Các đảng viên trong lực lượng DQTV đã trở thành những hạt nhân nòng cốt, luôn ý thức, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ.
  Từ năm 2018 đến nay đã có trên 3,2 vạn lượt DQTV tham gia công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, giảm nghèo, đẩy lùi hủ tục và chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đây cũng là lực lượng nòng cốt phối hợp cùng các lực lượng khác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đại tá Phan Gia Thuận, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, kinh nghiệm trong thực hiện công tác phát triển đảng viên đối với lực lượng DQTV đó là các cấp ủy cần coi trọng ý thức trách nhiệm, phẩm chất đạo đức của người xin vào Đảng; đồng thời, lai lịch chính trị phải rõ ràng, trình độ văn hóa bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ; có uy tín trong tập thể. “Đây là tiêu chí quan trọng đầu tiên mà cấp ủy các cấp cần bám sát trong tiến hành công tác phát triển đảng viên đối với lực lượng DQTV”, Đại tá Phan Gia Thuận nhấn mạnh.
  Lực lượng DQTV tỉnh Thừa Thiên Huế luôn hoàn thành tốt các nội dung huấn luyện. (Ảnh: PA)
  Bên cạnh những kết quả nói trên, công tác phát triển đảng trong lực lượng DQTV ở Thừa Thiên Huế hiện cũng đang gặp phải không ít khó khăn. Do lực lượng DQTV tham gia trong nhiều lĩnh vực, một số lượng lớn là công nhân làm việc trong các khu công nghiệp nên ít thời gian tham gia các hoạt động tập huấn, huấn luyện; việc tham gia sinh hoạt chi bộ của đảng viên trong lực lượng DQTV thường bị ảnh hưởng do tính chất công việc; một bộ phận DQTV chưa có động cơ, ý thức rèn luyện phấn đấu thường xuyên, chưa tích cực trong các phong trào hoạt động xã hội...
  Để nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng trong lực lượng DQTV, thời gian tới cấp ủy, chính quyền các cấp ở Thừa Thiên Huế sẽ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng về công tác xây dựng lực lượng DQTV. Cơ quan quân sự các cấp chú trọng làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DQTV. Đồng thời, đa dạng hóa các hình thức, nội dung hoạt động thực tiễn để thử thách, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ DQTV trong quá trình tham gia các phong trào hoạt động tại địa phương.
  Có thể thấy, công tác phát triển đảng trong lực lượng DQTV trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được làm tốt đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh tại địa phương./.
  Bài, ảnh : Phan An
  Theo dangcongsan.vn
  Nội dung chính
   Liên hệ quảng cáo

   Tin mới