Nhắc đến Nguyễn Thị Thanh Huyền, chiến sĩ dân quân xã Thống Nhất, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, mọi người đều tấm tắc dành cho nữ “sao vuông” sự yêu mến và tin tưởng.