Những quyền lợi được nhận khi đi nghĩa vụ quân sự và khi xuất ngũ 2020