Những năm gần đây, xuất hiện một số nhóm người và các trang mạng xã hội có chữ Save gắn với địa danh cụ thể như Save Sơn Đoòng, Save Sơn Trà, Save Tam Đảo. Họ núp bóng hoạt động môi trường để kích động, lôi kéo người dân phản đối các dự án kinh tế lớn, kêu gọi ký đơn tập thể, kêu gọi tuần hành, biểu tình, thậm chí hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. Hiện tượng này cần sớm được nhận diện, cảnh báo và xử lý nghiêm minh.