Những năm qua, cùng với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Bắc Ninh còn coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở sát thực tế, góp phần nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, quân sự địa phương (QP,QSĐP), được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đánh giá cao.