Chúng tôi đến Ban CHQS thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đúng ngày các đồng chí chỉ huy và nhân viên cơ quan đang rà soát nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ năm 2020. Thượng tá Lê Văn Thành, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã Sơn Tây chia sẻ: "Công tác tuyển quân là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm được cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm. Muốn thực hiện tốt nhiệm vụ này, với vai trò cơ quan thường trực của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS), Ban CHQS các cấp phải nắm chắc mọi di biến động của từng công dân trong độ tuổi thực hiện luật. Có như vậy mới tham mưu với cấp ủy, chính quyền và Hội đồng NVQS địa phương đề ra chủ trương, biện pháp sát đúng”.