Quận 1 là địa bàn trung tâm của TP.HCM, có vị trí quan trọng trong thế trận phòng thủ chung của thành phố. Địa bàn quận có nhiều cơ quan của Trung ương, Thành phố và cơ quan đại diện nước ngoài. Hàng năm, có trên 5 triệu lượt khách nước ngoài, Việt kiều đến làm việc, tham quan, học tập. Đặc điểm trên khiến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (ANCT-TTATXH) tiềm ẩn những yếu tố phức tạp.