Cùng với đó, các đơn vị thuộc Quân khu 5 cũng huy động 8.765 người (bộ đội 1.546, dân quân 7.219) tham gia giúp nhân dân chằng chống nhà cửa, di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Trong ngày, các lực lượng đã di dời được 1.250 hộ dân tại các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận; chằng chống 652 căn nhà tại tỉnh Quảng Nam, Khánh Hòa, Bình Định và Đắk Nông; gia cố 50 tàu thuyền, di dời 100 lồng bè trên địa bàn TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định).