Dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số nội dung lớn còn ý kiến khác nhau tại phiên họp thứ 35. Theo dự kiến, Quốc hội sẽ xem xét thông qua Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 8 tới đây. Một trong những nội dung được các Đoàn Đại biểu Quốc hội, các đại biểu, cử tri quan tâm trong quá trình lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Luật, đó là quy định tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp.