Tính đến thời điểm này, các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 9 đã đưa vào sử dụng 1.109/1.323 trụ sở ban CHQS xã, phường, thị trấn (gọi chung là ban CHQS xã). Một số địa phương đã hoàn thành xây dựng 100% số lượng trụ sở, như: Vĩnh Long, Cà Mau, Cần Thơ… Có nhiều trụ sở được xây dựng riêng, tất cả đều khang trang, kiên cố, sạch đẹp; góp phần cải thiện đáng kể điều kiện sinh hoạt, huấn luyện của lực lượng dân quân thường trực.