Sau một thời gian chuẩn bị chu đáo, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Thái Bình đã được tổ chức từ ngày 02- 04/10/2019. Đây được coi là cuộc “sát hạch” tổng hợp cao nhất về quốc phòng, an ninh ở địa phương; là dịp khẳng định năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền và vai trò tham mưu, phối hợp tổ chức thực hiện của các ban, ngành đoàn thể địa phương, đặc biệt là sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh Thái Bình.dtbcbtbbb2019