Thảo luận về Dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi), một số Đại biểu Quốc hội cho rằng, về độ tuổi, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV trong thời bình, một số ý kiến đề nghị nâng độ tuổi và thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV cho phù hợp với dự kiến nâng độ tuổi nghỉ hưu.