Nhiệt tình, năng nổ, tâm huyết, trách nhiệm là nhận xét của các đồng chí, đồng đội về Nguyễn Hồng Hà, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Hồng Phong, TX Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh