Mặc dù là địa phương có đông đồng bào công giáo, nhưng những năm gần đây, xã Xuân Kiên (huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) luôn đạt 100% chỉ tiêu giao quân, tỷ lệ thanh niên là đồng bào công giáo tham gia nghĩa vụ quân sự (NVQS) ngày càng cao. Trong thành tích chung đó có sự đóng góp tích cực của Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Nguyễn Văn Chiến.