Trước mỗi kỳ đại hội đảng các cấp, nhất là Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, các cơ quan chức năng lại nhận được những đơn thư nặc danh, mạo danh; trên các trang mạng xã hội (MXH) lại lan truyền những thông tin sai trái, bóp méo, xuyên tạc, kích động chia rẽ nội bộ, bôi nhọ những cán bộ liên quan đến công tác nhân sự đại hội. Đáng tiếc rằng, tham gia vào "đám mây mù" ấy có một số người là cán bộ, đảng viên. Những biểu hiện đó cũng đã được Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII cảnh báo và chỉ rõ, đó là tình trạng “lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, MXH để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân”.