Nhằm khắc phục hậu quả ngập lụt xảy ra trên địa bàn phường Tân Đồng và Tân Thiện thuộc thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ngày 6/10, Ban CHQS thành phố Đồng Xoài đã huy động bộ đội thường trực và DQTV giúp đỡ nhân dân dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp đồ đạc, vật dụng, sớm ổn định cuộc sống.