Nắm rõ tình hình địa bàn, đồng thời xác định tinh thần, ý thức trách nhiệm bản thân, anh Hiếu luôn trăn trở, suy nghĩ cách làm hay, hiệu quả. Trước hết, anh tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng lực lượng dân quân bảo đảm chất lượng, đặc biệt là dân quân thường trực. Theo đó, xã đã lựa chọn những người là hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ, được kết nạp Đảng trong quân đội trở về địa phương để bố trí, biên chế vào Tiểu đội dân quân thường trực. Qua đó không chỉ giải quyết công việc trước mắt cho số quân nhân này, mà còn góp phần nâng cao chất lượng chính trị của dân quân thường trực.