Dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) đã được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 7 và UBTVQH cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau tại phiên họp thứ 35 vừa qua. Đến nay, một trong những nội dung còn có ý kiến băn khoăn là có nên quy định Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp xã là sỹ quan Quân đội nhân dân hay giữ nguyên là công chức cấp xã.