TIN MỚI

recent

Nha Trang: Xây dựng nền quốc phòng vững mạnh

Thời gian qua, TP. Nha Trang luôn chú trọng xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, gắn với thế trận an ninh nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội…
Lực lượng vũ trang thành phố huấn luyện khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc

Những năm qua, công tác tuyên truyền, giáo dục về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân cho các tầng lớp nhân dân luôn được Thành ủy, UBND thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sâu sát. Hàng năm, Thành ủy ban hành chỉ thị lãnh đạo, UBND thành phố ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất từ thành phố đến cơ sở. Do đó, công tác giáo dục quốc phòng an ninh (QP-AN)  được triển khai đồng bộ và đạt được kết quả tốt. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, cơ quan dân chính đảng từ thành phố đến cơ sở đều được bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức về QP-AN tương ứng với chức danh công tác. Học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân được giáo dục QP-AN bằng nhiều hình thức, phương pháp, với nội dung thích hợp, đạt hiệu quả thiết thực. Qua đó, nhận thức về trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của cán bộ, nhân dân từng bước được nâng cao, góp phần củng cố “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc, bảo đảm cho các hoạt động quân sự, quốc phòng ở cơ sở được triển khai thực hiện và hoàn thành mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ.

Kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng

Thành phố xây dựng đủ 100% đầu mối đơn vị dự bị động viên. Công tác đăng ký, quản lý, biên chế, sắp xếp vào các đơn vị dự bị động viên đạt 95%, tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 80%. Công tác huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên đúng theo quy định, quân số đạt 95% trở lên.
Thành ủy, UBND TP. Nha Trang đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn liền với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng. Cùng với đó, Đảng ủy Quân sự và Đảng ủy Công an phát huy tốt vai trò, chức năng tham mưu trong lĩnh vực QP-AN. Thành phố đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự thành phố và các xã, phường xây dựng, điều chỉnh hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu theo quy định của Bộ Quốc phòng. Chú trọng tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp thành phố, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã 25% đầu mối/năm theo kế hoạch nhằm kiểm nghiệm sự vận hành về tổ chức, lãnh đạo, chỉ huy, động viên lực lượng, cơ sở vật chất khi chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; nghiên cứu, vận hành cơ chế chuyển hóa tiềm lực của nền kinh tế phục vụ cho nhiệm vụ QP-AN, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và tác chiến trong chiến tranh hiện đại, góp phần tạo nên thế trận phòng thủ liên hoàn, vững chắc trên toàn thành phố.

Lực lượng vũ trang địa phương hàng năm đều được huấn luyện theo đúng chương trình quy định của Bộ Quốc phòng, tổ chức tập huấn, huấn luyện theo phân cấp; 100% ban chỉ huy quân sự xã, phường và đơn vị tự vệ được huấn luyện, quân số bảo đảm theo chỉ tiêu. Trong huấn luyện bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng với số lượng hợp lý, độ tin cậy cao, tổ chức biên chế đúng quy định. Lực lượng này phối hợp tốt với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động bất ngờ.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch UBND TP. Nha Trang cho biết: “Những năm qua, Thành ủy, UBND thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, đặc biệt là tiềm lực kinh tế, chính trị - tinh thần, “thế trận lòng dân”, thế trận quân sự ngày càng được củng cố, tăng cường. Chất lượng tổng hợp, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố được nâng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

THẾ ANH
Theo Báo Khánh Hòa
Nha Trang: Xây dựng nền quốc phòng vững mạnh Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 9/06/2019 Rating: 5
Bản quyền thuộc về Dân quân tự vệ Việt Nam online ! © 2018
Phát triển bởi DQTV

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.