Tháng vừa qua tôi có nhận lệnh gọi khám sơ tuyển nhưng do có công việc đột xuất nên tôi không đến báo cáo với Ban chỉ huy quân sự được. Hiện tại Ban chỉ huy quân sự đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính và phạt tôi 750.000đ về tội vắng mặt sơ tuyển nghĩa vụ quân sự 2020. (Khoản 1, Điều 5, Nghị định 120/2013/NĐ-CP: Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung sơ tuyển ghi trong giấy gọi sơ tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng.).Vậy cho tôi hỏi là tại sao lại phạt tôi mức phạt đó mà không phải là mức phạt thấp nhất là 500.000đ ? ( Bạn PVH hỏi )