Nhiều địa phương trên cả nước đang thực hiện tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Một trong những bước đầu trong quá trình này là Sơ tuyển Nghĩa vụ quân sự. Vậy công dân khi có lệnh gọi mà không đi Sơ tuyển thì bị xử lý như thế nào ? Trường hợp nào là lý do chính đáng về việc không đi sơ tuyển ?