Hiện tại, tôi đang học năm 3 tại Trường Sĩ Quan Tăng - Thiết Giáp, cấp bậc là Trung Sĩ. Trong đợt khám sức khỏe năm nay thì anh trai tôi có giấy gọi khám. Với trường hợp đang học trong trường quân đội của tôi thì anh tôi có được hoãn nghĩa vụ quân sự không? ( Bạn Công Pháp hỏi)