Qua 10 năm thực hiện Hướng dẫn 35-HD/BTCTW (Hướng dẫn 35) của Ban Tổ chức T.Ư về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn trên địa bàn, Q. Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đã tạo sự chuyển biến sâu sắc nhận thức về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của chi bộ quân sự phường. Theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Sơn Trà Phan Minh Hải, xuất phát từ thực tiễn tình hình và yêu cầu nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự (QPQS) địa phương, 10 năm qua, 7/7 phường thuộc Q. Sơn Trà đã thành lập và củng cố chi bộ quân sự trực thuộc các Đảng bộ phường với 96 đảng viên, 100% chi bộ có chi ủy. Bí thư Đảng ủy phường là bí thư chi bộ quân sự kiêm chính trị viên lực lượng dân quân; Chỉ huy trưởng quân sự phường là phó bí thư chi bộ quân sự. Chi bộ quân sự đã lãnh đạo Ban CHQS phường làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường về xây dựng lực lượng dân quân cơ động, dân quân thường trực vững mạnh; chỉ đạo xây dựng kế hoạch nhiệm vụ QPQS địa phương, các cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ, phòng chống cháy nổ, tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai… phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ hàng năm và tình hình thực tế của từng địa phương. Đến nay lực lượng dân Sơn Trà là 1.263 người, đạt tỷ lệ 0,6% dân số. Tổng số đảng viên trong lực lượng dân quân đạt tỷ lệ hơn 16%, đoàn viên đạt trên 80%; đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 6,6% trong tổng số lực lượng dự bị động viên. 100% cán bộ quân sự phường, trung đội trưởng dân quân cơ động là đảng viên.