TIN MỚI

recent

Bắc Kạn : Lấy ý kiến vào Dự thảo Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên

Bắc Kạn : Lấy ý kiến vào Dự thảo Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên

Sáng 12/9, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn chủ trì Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) và Luật Lực lượng dự bị động viên, dự kiến trình Quốc hội khóa XIV xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 8.

Tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với Dự thảo Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên. Ngoài ra đóng góp một số ý kiến với từng Dự thảo Luật như sau:
Đối với Dự thảo Luật Dân quân tự vệ: Tại điều 8, Độ tuổi, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia trong thời bình; các đại biểu ý kiến nên quy định theo hướng kéo dài thời gian tham gia tự vệ đến hết độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ. Tại điều 11, tạm hoãn, miễn thực hiện nghĩa vụ tham gua dân quân tự về trong thời bình cần quy định rõ cơ quan có thẩm quyền khám sức khoẻ; đề nghị chỉnh sửa bổ sung “Lao động chính quy nhất trong hộ gia đình nghèo, hộ cận nghèo, nuôi dưỡng...”. Đối với Điều 20 về Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, thôn đội trưởng có đưa ra 02 phương án, các ý kiến chọn phương án 1 là quy định trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tình trạng chiến tranh, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã do sĩ quan chính quy của quân đội đảm nhiệm…Ngoài ra các đại biểu cũng góp ý thêm một số câu chữ nhằm làm rõ nghĩa hơn tại một số điều của Dự thảo Luật.
Đối với Dự thảo Luật Lực lượng dự bị động viên một số đại biểu đề nghị giải thích làm rõ về “Người vận hành, điều khiển phương tiện kỹ thuật dự bị”; xem xét bổ sung đối tượng này vào Điều 1 Dự thảo Luật, đồng thời nghiên cứu xem xét bổ sung trường hợp quân nhân dự bị có chuyên môn, nghiệp vụ hoặc năng lực phù hợp được huy động để vận hành, điều khiển phương tiện kỹ thuật dự bị. Đề nghị sửa điểm C khoản 1 Điều 33 theo hướng: Thanh toán thu nhập thực tế bị mất trong thời gian huy động phương tiện kỹ thuật dự bị. Tại một số điều khoản sử dụng câu chữ chưa hợp lí, thống nhất…
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh ghi nhận các ý kiến đóng góp. Đoàn sẽ tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV./.
Nông Vui
Theo Báo Bắc Kạn
Bắc Kạn : Lấy ý kiến vào Dự thảo Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 9/13/2019 Rating: 5
Bản quyền thuộc về Dân quân tự vệ Việt Nam online ! © 2018
Phát triển bởi DQTV

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.