Theo quy định tại Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 và Điều 5 Thông tư 148/2018, các trường hợp nằm trong diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ bao gồm: