Năm 2020 vi phạm về Nghĩa vụ quân sự công dân có thể bị xử phạt hành chính từ mức 200.000đ đến 4 triệu, cao nhất có thể bị phạt tù từ 03 tháng đến 2 năm.