Phường Tân Thuận Đông - Quận 7 tổ chức sơ kết 10 năm xây dựng nền QPTD giai đoạn 2009 - 2019