Những năm qua, Thường Xuân luôn được đánh giá là huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Đạt được kết quả đó, kinh nghiệm mà Đảng ủy, Ban CHQS huyện rút ra là thực hiện tốt “một đổi mới, hai nâng cao” gồm: Đổi mới nội dung diễn tập các cấp; nâng cao chất lượng công tác tham mưu; nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện, hoạt động của lLLVT”.
Tiểu đội dân quân thường trực xã Bát Mọt phối hợp với Đồn Biên phòng Bát Mọt tuần tra khu vực biên giới.
Thường Xuân là huyện có diện tích lớn nhất tỉnh Thanh Hóa, với 17km đường biên giới với Lào, địa bàn rộng, dân cư thưa thớt, đường sá đi lại khó khăn; trong 17 đơn vị hành chính thì có 11 xã là trọng điểm về quốc phòng, an ninh. Đến các xã thuộc cụm 3 (tuyến đường 15) ở Thường Xuân những ngày này, chúng tôi được chứng kiến không khí khẩn trương hoàn thành các khâu, các bước chuẩn bị diễn tập chiến đấu phòng thủ xã. Trung tá Nguyễn Văn Đức, chính trị viên, Phó Ban chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện cho biết: “Năm nay, để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, Ban CHQS huyện tập trung chỉ đạo đột phá đổi mới nội dung diễn tập chiến đấu phòng thủ xã”.
Theo đó, trên cơ sở nội dung, hướng dẫn của Quân khu, Bộ CHQS tỉnh, Đảng ủy, Ban CHQS huyện chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện yêu cầu các xã căn cứ vào đặc điểm tình hình nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tổ chức biên chế để tự xác định nội dung, hình thức diễn tập sát thực. Nội dung diễn tập phải bám sát yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, gắn với giải quyết những vấn đề mới đặt ra trong nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên từng địa bàn. Trung tá Nguyễn Văn Đức dẫn chứng: “Đơn cử như Bát Mọt là xã vùng biên có 17km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào. Trong diễn tập chiến đấu phòng thủ, xã đưa vào nhiều tình huống yêu cầu cần đến sự phối hợp giữa quân sự, công an, biên phòng vào các hình thức tác chiến bảo vệ biên giới, nhất là phát huy vai trò của Tiểu đội dân quân thường trực Bát Mọt”.  
Trong chỉ đạo đổi mới nội dung diễn tập, Ban CHQS huyện còn đổi mới nội dung, hình thức diễn tập, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ đội ngũ cán bộ, ban, ngành, địa phương, khắc phục tư tưởng ngại học tập, rèn luyện, rập khuôn máy móc, thiếu sáng tạo của một số cán bộ, nhân viên, đồng thời bổ sung, hoàn thiện văn kiện, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, thúc đẩy nâng cao chất lượng diễn tập.
Đáp ứng yêu cầu đòi hỏi đổi mới nhiệm vụ diễn tập, Ban CHQS huyện Thường Xuân tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện, hoạt động của lực lượng vũ trang (LLVT) huyện. Bên cạnh huấn luyện đúng, đủ nội dung, chương trình, các đơn vị đều xác định nội dung trọng tâm, trọng điểm; phối hợp với các ban, ngành địa phương huấn luyện bổ sung một số nội dung mới, đáp ứng yêu cầu đổi mới diễn tập hàng năm. Các địa phương, đơn vị tự vệ duy trì nghiêm nền nếp chính quy, tăng cường hội thao, hội thi đánh giá thực chất, khắc phục bệnh thành tích, khơi dậy tính chủ động sáng tạo của người học. Với các chủ trương, biện pháp đồng bộ, 6 tháng đầu năm 2019, 17/17 đơn vị dân quân tự vệ năm thứ nhất của huyện Thường Xuân đã huấn luyện xong. Kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, hơn 75% khá, giỏi; 3 xã diễn tập chiến đấu phòng thủ 100% đạt khá, giỏi.
Cùng với đó, thực hiện Đề án “Củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng của lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020”, thời gian qua, Ban CHQS huyện Thường Xuân còn chủ động rà soát, tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện về nội dung, biện pháp, cơ chế chính sách, kinh phí, huy động nhiều nguồn lực, gắn tuyển chọn dân quân tự vệ với tạo nguồn phát triển Đảng (hiện nay tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ gần 35%), xây dựng nguồn cán bộ cơ sở nhằm nâng cao chất lượng các mặt hoạt động của dân quân tự vệ. Nhờ đó, lực lượng dân quân tự vệ luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, là lực lượng nòng cốt trong tham gia bảo vệ tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn ở cơ sở./.
Bài, Ảnh : Mạnh Hùng
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam